jueves, 3 de diciembre de 2015

Filosofos contemporáneos. Carlos Vaz Ferreira.

               Carlos Vaz Ferreira


Carlos Vaz Ferreira foi un respectado filósofo e pedagogo uruguaio (Montevideo, 1872-1958). Como filósofo, pensar, e como pedagogo, ensinar a pensar, foron dous das súas paixóns. A resposta vazferreriana á cuestión das relacións entre ciencia e filosofía forma parte da súa resposta á cuestión de como pensar correctamente. Nas páxinas que seguen tratarei de aclarar o lugar que Vaz Ferreira asigna a ciencia e filosofía como momentos do pensamento e, cunha mirada máis ampla, o lugar de ambas as e do pensamento en xeral dentro da vida psíquica do ser humano no seu contacto coa realidade. Da riquísima produción vazferreriana, basearei o meu estudo unicamente nas seguintes obras: Lóxica viva (1910), "Sobre ensino da filosofía" en Leccións de pedagoxía e cuestións de ensino (1918), Fermentario (1938), Trascendentalizaciones matemáticas ilexítimas (1940) e Os problemas da liberdade e os do determinismo (1957). Farei referencia tamén a algunha pasaxe de Coñecemento e acción (1908), Tres filósofos da vida (1965) e unha conferencia sobre "Ensino das ciencias experimentais" publicada póstumamente.


No hay comentarios:

Publicar un comentario